Tượng Ta Bà Tam Thánh Phật Thích Ca Quan Âm và Địa Tạng Bồ Tát

18.900.000

Tượng Ta Bà Tam Thánh Phật Thích Ca Quan Âm và Địa Tạng Bồ Tát

18.900.000

Tượng Phật Bổn Sư Thích Ca

Chất liệu: Bột đá thạch anh

Kích thước: Cao 48cm, ngang và sâu đài sen 28cm

Cân nặng: 19kg

Giá thỉnh: 5.400.000vnđ

Tượng Địa Tạng và Quan Âm bồ tát

Chất liệu: Bột đá thạch anh viền vàng

Kích thước: Cao 48cm, ngang và sâu đài sen 28cm

Câng nặng: 15kg

Giá thỉnh: 6.850.000vnđ (1tượng)

.
.
.
.