Tượng Tam Thánh tiếp dẫn đứng bằng bột đá cao 48cm

19.700.000

Tượng Tam Thánh tiếp dẫn đứng bằng bột đá cao 48cm

19.700.000

Chất liệu: Bột đá cao cấp viền hoa văn tinh tế.

Kích thước: Cao tổng 48cm, cao cả hào quang 53cm, ngang 19cm, sâu 15cm. (1 tượng)

Cân nặng: 5kg/ 1 tượng.

Xuất xứ: Đài Loan.

Tượng Tây Phương Tam Thánh đứng có diện tượng đẹp, thể hiện được tướng hảo của Phật, Bồ Tát. Điều này sẽ giúp cho người chiêm bái sinh được tâm hoan hỉ. Phật, Bồ Tát có thể cứu giúp mọi khổ nạn của thế gian khi gặp bất cứ sự việc không vừa ý nào. Chỉ cần niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, Phật A Di Đà bằng tấm lòng chân thành. Có cầu tất có ứng, thì mọi vấn đề đều có thể từ từ giải quyết. Quý vị có lòng thành đối với Ngài thì Phật, Bồ Tát chắc chắn sẽ đến giúp đỡ quý vị ngay.

.
.
.
.