Tượng Tam Thế Phật đẹp ngồi bằng sứ hoa văn vẽ màu 50cm

10.800.000

Tượng Tam Thế Phật đẹp ngồi bằng sứ hoa văn vẽ màu 50cm

10.800.000

Chất liệu: Sứ cao cấp vẽ màu khoáng thủ công nên rất bền màu.

Kích thước: Cao tổng 50cm, ngang và sâu 28cm

Cân nặng: 6kg/ 1 tượng.

Tượng cao (16in) 40cm 8.100.000/1 bộ

Phật Bồ Tát có trí tuệ vi diệu bất tư nghì. Có thể cứu giúp mọi khổ nạn của thế gian khi gặp bất cứ sự việc không vừa ý nào. Chỉ cần niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, bằng tấm lòng chân thành. Có cầu tất có ứng, thì mọi vấn đề đều có thể từ từ giải quyết. Quý vị có lòng thành đối với Ngài thì Phật, Bồ Tát chắc chắn sẽ đến giúp đỡ quý vị ngay.

.
.
.
.