Tượng Tam Thế Phật Đứng Đài Sen Tiếp Dẫn Bằng Bột Đá

37.200.000

Tượng Tam Thế Phật Đứng Đài Sen Tiếp Dẫn Bằng Bột Đá

37.200.000

Chất liệu: Bột đá khoáng xà cừ, màu khoáng nên rất nền màu.
Kích thước: Cao tổng 80cm, cao đến đỉnh đầu 69cm đường kính đài sen 31cm.
Cân nặng: 20kg/1tượng. Hoa văn vẽ gấm.

Xuất xứ: Đài Loan


Phật Bồ Tát có trí tuệ vi diệu bất tư nghì. Có thể cứu giúp mọi khổ nạn của thế gian khi gặp bất cứ sự việc không vừa ý nào. Chỉ cần niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, bằng tấm lòng chân thành. Có cầu tất có ứng, thì mọi vấn đề đều có thể từ từ giải quyết. Quý vị có lòng thành đối với Ngài thì Phật, Bồ Tát chắc chắn sẽ đến giúp đỡ quý vị ngay.

.
.
.
.