Tượng Tam Thế Phật (Tượng Phật Thích Ca Phật Di Đà Phật Dược Sư)

10.800.000

Tượng Tam Thế Phật (Tượng Phật Thích Ca Phật Di Đà Phật Dược Sư)

10.800.000

Kích thước: Cao 40cm, đường kính đài sen 23cm.

Cân nặng: 10kg/1 tượng

Chất liệu: Bột đá khoáng trắng

Xuất xứ: Đài Loan
————
Tượng càng đẹp, càng trang nghiêm thì sự sanh tâm hoan hỹ và phát tâm học tập theo hạnh các Ngài thì công đức của quý bạn sen rất lớn. Do vậy, Thuận Duyên chúng con sẽ cố gắng phát hành những tôn tượng từ các xưởng sản xuất tốt nhất từ Đài Loan và Phúc Kiến.

.
.
.
.