Tượng Tây Phương Tam Thánh bột đá ngồi lá sen xuất xứ Đài Loan

13.050.000

Tượng Tây Phương Tam Thánh bột đá ngồi lá sen xuất xứ Đài Loan

13.050.000

Chất liệu: Bột đá khoáng trắng, màu vẽ đá khoáng nên rất bền màu

Kích thước: Cao 40cm, ngang 23cm

Cân nặng: 12kg/1 tượng.

Xuất xứ: Đài Loan

———-
Phật Bồ Tát có trí tuệ vi diệu bất tư nghì. Có thể cứu giúp mọi khổ nạn của thế gian khi gặp bất cứ sự việc không vừa ý nào. Chỉ cần niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, bằng tấm lòng chân thành. Có cầu tất có ứng, thì mọi vấn đề đều có thể từ từ giải quyết. Quý vị có lòng thành đối với Ngài thì Phật, Bồ Tát chắc chắn sẽ đến giúp đỡ quý vị ngay.

.
.
.
.