Tượng Tây Phương Tam Thánh Đẹp Bột Đá Thạch Anh

42.500.000

Tượng Tây Phương Tam Thánh Đẹp Bột Đá Thạch Anh

42.500.000

Chất liệu: Bột đá thạch anh viền vàng.

Kích thước: Cao tổng 65cm, chiều cao thân tượng 54cm, đường kính đài sen 23cm.

Cân nặng 13kg/1 tượng

Bên ngoài Tôn tượng được bao bọc lớp Nano bóng ngoài. Nhằm giúp bảo vệ tượng qua nhiều thời gian không bị ảnh hưởng tác động của môi trường.

.
.
.
.