Tượng Tây Phương Tam Thánh Đứng Bột Đá Trắng Cao Cấp

31.300.000

Tượng Tây Phương Tam Thánh Đứng Bột Đá Trắng Cao Cấp

31.300.000

Tượng Tây Phương Tam Thánh Đứng Bột Đá Trắng Cao Cấp
———————-
Chất liệu: Bột Đá (đá ép) cao cấp nano

Kích thước: Cao 68cm (26in), đường kính đài sen 23cm.

Cân nặng: 13kg/1 tượng

Xuất Xứ: Đài Loan
—————————
Chúng ta nhìn thấy hình tượng Phật, chúng ta phát tâm học tập, noi gương theo Ngài. Hàng ngày học tập theo những lời ngài dạy, theo những hạnh nguyện của Ngài. Đây mới là ý nghĩa lớn nhất của cúng dường, thờ Tượng Phật. Khi chúng ta cúng dường, thờ tượng Phật, chúng ta nên để tâm nơi đây. Điều này sẽ giúp ích chúng ta rất lớn trong cuộc sống và biến chuyển nội tâm ngày một tốt hơn.

.
.
.
.