Tượng Tây Phương Tam Thánh đứng đá khoáng trắng phủ nano 88cm

55.450.000

Tượng Tây Phương Tam Thánh đứng đá khoáng trắng phủ nano 88cm

55.450.000

Chất liệu: Bột đá khoáng trắng cao cấp viền hoa văn tinh tế.

Kích thước: Cao đến đỉnh đầu 88cm, cao cả hào quang 100cm, ngang và sâu đế sen 37cm (1 tượng)

Cân nặng: 41kg/ 1 tượng.

Xuất xứ: Đài Loan.

16in (40cm): 11.500.000vnđ

26in (68cm): 31.750.000vnđ

19in (48cm): 16.200.000vnđ

Tượng Tây Phương Tam Thánh đứng có diện tượng đẹp, thể hiện được tướng hảo của Phật, Bồ Tát. Điều này sẽ giúp cho người chiêm bái sinh được tâm hoan hỉ. Phật, Bồ Tát có thể cứu giúp mọi khổ nạn của thế gian khi gặp bất cứ sự việc không vừa ý nào. Chỉ cần niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, Phật A Di Đà bằng tấm lòng chân thành. Có cầu tất có ứng, thì mọi vấn đề đều có thể từ từ giải quyết. Quý vị có lòng thành đối với Ngài thì Phật, Bồ Tát chắc chắn sẽ đến giúp đỡ quý vị ngay.

.
.
.
.