Tượng Thái Bạch Kim Tinh y áo vẽ gấm bột đá ngồi ghế rồng

3.880.000

Tượng Thái Bạch Kim Tinh y áo vẽ gấm bột đá ngồi ghế rồng

3.880.000

Chất liệu: Bột đá y áo vẽ gấm.
Kích thước: Cao 30cm, ngang 21cm, sâu 19cm
Cân nặng: 6kg

Đức Lý Đại Tiên Trưởng Thái Bạch Kim Tinh, hiện kiêm chức Giáo Tông Vô Vi của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ vì lòng từ bi thương xót nhơn sanh còn đang chìm đắm trong kiếp trầm luân tại dương thế nên Ngài tận lực cùng chư Phật Tiên giúp Thầy tận độ nhơn sanh qua khỏi thời Hạ nguơn mạt kiếp lập lại đời Thượng nguơn Thánh đức theo đúng Thiên cơ.

.
.
.
.