Tượng Thái Thượng Lão Quân bằng bột đá ngồi tự tại 30cm

1.850.000

Tượng Thái Thượng Lão Quân bằng bột đá ngồi tự tại 30cm

1.850.000

Chất liệu: Bột đá y áo vẽ gấm.
Kích thước: Cao 30cm, ngang 20cm, sâu 11cm
Cân nặng: 5kg
——-
Thái Thượng Lão Quân coi trọng nhân quả. Quý vị thấy trong ba căn bản của chúng ta, có Thái Thượng Lão Quân Cảm Ứng Thiên, câu đầu tiên đã nói rất hay: “Họa phước không có cửa, chỉ do con người tự chuốc lấy”. Không ai cai quản quý vị, mà do chính quý vị tự mình cảm lấy quả báo, thiện nhân, thiện quả, ác nhân, ác báo, nhân duyên quả báo chẳng sai sót mảy may, bất luận kẻ nào trong một đời đều chẳng thể tránh khỏi.
.
.
.
.