Tượng Thần Tài Ông Địa Bằng Bột Đá (Tượng Tài Địa)

9.450.000

Tượng Thần Tài Ông Địa Bằng Bột Đá (Tượng Tài Địa)

9.450.000

Tượng Thần Tài Thổ Địa bột đá y áo viền hoa văn màu đồng

Kích thước: Cao 42cm, Ngang 27cm, sâu 23cm

Cân nặng: 12kg/1 tượng

Giá thỉnh tượng 8in (20cm): 3.750.000/2 tượng

Giá thỉnh tượng 10in (25cm): 5.000.000/2 tượng

Giá thỉnh tượng 12in (30cm): 6.000.000/2 tượng


Người thờ tượng Thần Tài Thổ Địa, nếu biết rằng muốn có được tài phú thì phải siêng năng giúp đỡ người khác. Bố thí tiền của, bố thí công sức để giúp người khác thì sẽ có lợi ích. Bởi bản chất đó chính là nhân quả.
làm thế nào để báo đáp ân huệ của ngài Thần Tài Thổ Địa? Không gì bằng siêng làm các việc thiện, ấn tống kinh sách, phóng sinh cứu mạng, giúp đỡ người khác. Đem các công đức, phước đức đó hồi hướng cho thần linh thổ địa cai quản nơi mình đang ở, kinh doanh.

.
.
.
.