Tượng Thần Tài Thổ Địa ông Thần Tiền thờ cúng phong thủy

7.650.000

Tượng Thần Tài Thổ Địa ông Thần Tiền thờ cúng phong thủy

7.650.000

 • Tượng Thần Tài Thổ Địa bột đá thạch anh y áo viền vàng.
  * Kích thước: Cao 30cm, ngang 24cm, sâu 17cm
  * Cân nặng: 6kg/1 tượng
 • Giá thỉnh: 3.900.000/bộ ông Tài ông Địa
 • Tượng ông Thần Tiền đứng bột đá thạch anh.
  * Kích thước: Cao 40cm, ngang 22cm, sâu 16cm
  * Cân nặng: 7kg
 • Giá thỉnh: 3.750.000/ tượng ông thần tiền

Người thờ tượng Thần Tài Thổ Địa và ông thần tiền, nếu biết rằng muốn có được tài phú thì phải siêng năng giúp đỡ người khác. Bố thí tiền của, bố thí công sức để giúp người khác thì sẽ có lợi ích. Bởi bản chất đó chính là nhân quả. Làm thế nào để báo đáp ân huệ của ngài Thần Tài Thổ Địa? Không gì bằng siêng làm các việc thiện, ấn tống kinh sách, phóng sinh cứu mạng, giúp đỡ người khác. Đem các công đức, phước đức đó hồi hướng cho thần linh thổ địa cai quản nơi mình đang ở, kinh doanh.

.
.
.
.