Tượng Tôn Giả Mục Kiền Liên Bằng Đồng Đúc Y Áo Dát Vàng

4.500.000

Tạm Hết Hàng

Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.
Kích thước: Cao 28cm, Ngang 15cm, Sâu 13cm.
Chất liệu: Đồng đúc nguyên khối, y áo và tích trượng dát vàng.
Diệu tướng bước đi uy nghiêm đầy sự tự bi.

.
.
.
.