Tượng Tứ Đại Thiên Vương Hộ Pháp Compostite 48cm

10.800.000

Tượng Tứ Đại Thiên Vương Hộ Pháp Compostite 48cm

10.800.000

Chất Liệu: Composite sơn màu.

Kích thước: Cao tổng 48cm, ngang 24cm, sâu 17cm.

Cân nặng: 2.5kg/1 tượng

Tứ Đại Thiên Vương hộ trì thế giới Ta Bà trên tâm niệm, hộ trì gìn giữ sự an ổn cho xã hội. Luôn luôn nghe nhiều học hỏi, để tăng trưởng trí tuệ, tịnh tâm xem xét quán chiếu mọi vấn đề. Học hỏi hết thảy những điều tốt đẹp. Đây là những nguyên tố chính để tạo thành cảnh giới Cực Lạc trong hiện tiền.

.
.
.
.