Tượng Uế Tích Kim Cang Bồ Tát Bằng Đồng Mạ Vàng Đài Loan

23.800.000

Tượng Uế Tích Kim Cang Bồ Tát Bằng Đồng Mạ Vàng Đài Loan

23.800.000

Kích thước: Cao đỉnh đầu 33cm. Cao cả hào quang 42cm. Ngang đế 21cm. Sâu đế 15cm.
Cân nặng: 4.5kg
Chất liệu: Đồng nguyên chất. Mạ vàng
Xuất xứ: Đài Loan.
———–
Vì Uế Tích Kim Cang có Bản Nguyện là nhiếp nơi ô uế để thành tựu sự hóa độ các chúng sinh ác trong chốn uế trược khiến cho họ khởi sự bền vững, chính cần tu khổ hạnh lâu dài nên Ngài có tên là Bất Tịnh Kim Cương, Bất Hoại Kim Cương, Bất Tịnh Khiết Kim Cương.

.
.
.
.