Tượng Văn Thù Bồ Tát – Tượng Phổ Hiền Bồ Tát Bột Đá Đài Loan

15.450.000

Tượng Văn Thù Bồ Tát – Tượng Phổ Hiền Bồ Tát Bột Đá Đài Loan

15.450.000

** Kích thước 2 Ngài Văn Thù Phổ Hiền Bồ Tát: Cao 50cm. Ngang 40cm. Sâu 28cm 19in.

Cân nặng: 16kg/1 tượng

* Chất liệu: Bột đá cao cấp, sắc nét, uy nghiêm, từ bi.

Xuất Xứ: Đài Loan

_()_Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

_()_Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát!
_()_Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát!
_()_Nam Mô A Di Đà Phật!

.
.
.
.