Hoa Sen Đồng Xi Vàng dâng cúng Phật bình bằng sứ 28cm

660.000

Hoa Sen Đồng Xi Vàng dâng cúng Phật bình bằng sứ 28cm

660.000

Hoa sen đồng xi vàng
Kích thước: Cao tổng 28cm.
Chất liệu: Sen đồng xi vàng, bình băng sứ

———————————————-
Chúng con mong sẽ được kết nối Pháp Duyên thù thắng đến tất cả mọi người. Nam Mô A Di Đà Phật!

.
.
.
.