Tượng Phật Dược Sư Bằng Lưu Ly Trang Nghiêm Thanh Tịnh 25cm

27.300.000

Tượng Phật Dược Sư Bằng Lưu Ly Trang Nghiêm Thanh Tịnh 25cm

27.300.000

Chất liệu: Lưu Ly Cao Cấp

Kích thước: cao 25cm

Vô cùng trang nghiêm và từ bi.

Thuận Duyên có phát hành lẻ từng tượng dược sư.

.
.
.
.