Tượng Phật Hoa Nghiêm Tam Thánh đá thạch anh viền vàng

8.730.000

Tượng Phật Hoa Nghiêm Tam Thánh đá thạch anh viền vàng

8.730.000

Tượng Văn Thù Bồ Tát – Phổ Hiền Bồ Tát

Chất liệu: bột đá thạch anh viền vàng

Kích thước: Cao 30cm, ngang 27cm, sâu 16cm

Cân nặng: 6kg/1 tượng

Giá thỉnh: 5.200.000/2 tượng

Tượng Phật Tỳ Lô Giá Na

Chất liệu: bột đá thạch anh dát vàng

Kích thước: Cao 40cm, ngang 23cm, sâu 23cm
Cân nặng: 8.5kg/1 tượng.

Giá thỉnh: 3.530.000

Ngài Phổ Hiền tượng trưng cho CHÂN LÝ, còn Văn thù tượng trưng cho CHÂN TRÍ, lý trí dung thông. Phổ Hiền tượng trưng cho tam muội, còn Văn Thù tượng trưng cho Bát Nhã.
– Phổ Hiền tượng trưng cho hạnh, còn Văn Thù tượng trưng cho giải. Phổ Hiền tượng trưng cho từ bi, còn Văn Thù tượng trưng cho trí tuệ. Do đó, đức Phật dùng chân trí thâm đạt chân lý hoặc dùng Bi, Trí viên mãn cho nên hai Ngài thường có mặt bên phải và bên trái đức Phật Tỳ Lô Giá Na.

.
.
.
.