Tượng Phật Đại Nhật Tỳ Lô Giá Na Gỗ Bách Hương Thủ Công Cao 28cm

3.150.000

Tượng Phật Đại Nhật Tỳ Lô Giá Na Gỗ Bách Hương Thủ Công Cao 28cm

3.150.000

Tượng Phật Đại Nhật Tỳ Lô Giá Na Gỗ Bách Hương Thủ Công Cao 28cm.
Chất liệu: Gỗ HiNoKi hương thơm nhẹ nhàng. Vân gỗ rất đẹp và tùy ánh sáng chiếu với góc nhìn vào tạo nên màu đậm nhạt khác nhau.
Kích thước: 28cm. Bối Quang (đài sen) 9cm. Ngang 12cm. Tượng cao 12cm.
*Tượng được làm thủ công tỉ mỉ, tượng có thể tháo rời được.
————————-
Tỳ Lô Giá Na Phật tức là Pháp Thân Tự Tánh.

Hoa Tạng Thế Giới cũng tức là Như Lai Tạng Tánh.

Muốn gặp Tỳ Lô Giá Na Phật vào ở thế giới Hoa Tạng thì phải minh tâm kiến tánh.

Kiến tánh tức là gặp Tỳ Lô Giá Na Phật
Sống thực với Tánh Giác đó là thường ở Tịnh Độ, thường ở Hoa Tạng Thế Giới.

Hoa Tạng là Tự Tánh, Tự Tánh là Hoa Tạng.
Tỳ Lô Giá Na là Tự Tánh, Tự Tánh là Tỳ Lô Giá Na.

.
.
.
.