Bộ Tượng Phật Dược Sư Dát Vàng 14k Bằng Lưu Ly

18.350.000

Bộ Tượng Phật Dược Sư Dát Vàng 14k Bằng Lưu Ly

18.350.000

Chất liệu: Lưu ly dát vàng 14k

Kích thước: Cao 21cm, ngang 13.5cm, sâu 10cm. (1 tượng)

Cân nặng: 2.2kg 1 tượng.

Ánh sáng của Phật Dược Sư thật không thể nghĩ bàn trong ngoài sáng suốt. Ánh sáng quang minh ấy chiếu đến đâu đều phá hết tăm tối vô minh của chúng sanh. Và diệt tất cả những bệnh khổ thân tâm của chúng sanh. Khiến cho họ xa lìa mê vọng mà hướng đến giác ngộ, giải thoát.

.
.
.
.