Tượng Bồ Tát Quan Âm Bột Đá Viền Vàng Cao Cấp 40cm

5.700.000

Tượng Bồ Tát Quan Âm Bột Đá Viền Vàng Cao Cấp 40cm

5.700.000

Chất liệu: Bột đá cao cấp, hoa văn viền vàng 998

Kích thước 16in: Cao 40cm, đường kính đài sen 23cm

Cân nặng: 8kg

Xuất Xứ: Đài Loan

Giá thỉnh:

Kích thước 19in (48cm) 6.600.000

Kích thước 26in (68cm) 14.700.000

Bồ Tát Quán Thế Âm có sức trí tuệ vi diệu bất tư nghì. Có thể cứu giúp mọi khổ nạn của thế gian khi gặp bất cứ sự việc không vừa ý nào. Chỉ cần niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, bằng tấm lòng chân thành. Có cầu tất có ứng, thì mọi vấn đề đều có thể từ từ giải quyết. Quý vị có lòng thành đối với Ngài thì Bồ Tát chắc chắn sẽ đến giúp đỡ quý vị ngay.

.
.
.
.